1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ماشین کاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت زمینه فلزی آلیاژ AZ91 منیزیم و بررسی و بهینه سازی اثر پارامترهای ورودی در نرخ براده برداری و زبری سطح قطعات
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشین کاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت زمینه منیزیومی نرخ براده برداری زبری سطح
سال 1401
مجله مهندسي ساخت و توليد ايران
شناسه DOI
پژوهشگران وحید طهماسبی ، مجتبی ذوالفقاری ، امین صفرابادی ، امین سوسن ابادی فراهانی

چکیده

کامپوزیت های زمینه فلزی (MMC) دارای مدول الاستیک، چقرمگی و شکل پذیری بالاتری نسبت به فلز پایه هستند و کاربرد فراوانی در بسیاری از صنایع مختلف، دارند. این مواد دارای ویژگی های عالی مانند وزن سبک، نسبت مقاومت به وزن زیاد، سختی خاص بالا، هدایت حرارتی بالا و مقاومت در برابر سایش خوب هستند. به دلیل سختی بالا، ماشین کاری این مواد توسط فرآیندهای معمول ماشین کاری بسیار دشوار است. ماشین کاری تخلیه الکتریکی (EDM) یکی از فرآیندهای ماشین کاری پیشرفته است که می توان از آن برای ماشین کاری کامپوزیت های زمینه فلزی استفاده کرد. آزمایش های مربوط به تحقیق حاضر با استفاده از روش طراحی آزمایش ها (DOE) و روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی گردیده و اثر پارامترهای شدت جریان تخلیه، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس در فرآیند براده برداری ماشین کاری تخلیه الکتریکی ماتریس زمینه فلزی آلیاژ AZ91 منیزیم تقویت شده با 5 درصد ذرات کاربید سیلیسیوم پودری، بر روی نرخ براده برداری و صافی سطح قطعه کار، مورد مطالعه قرار گرفته و بهینه سازی شده است. جریان پیک تخلیه، تنها فاکتور مؤثر بر روی نرخ براده برداری است و بیشترین نرخ براده برداری در زمان روشنی پالس 300 میکرو ثانیه، جریان 17.5 آمپر و زمان خاموشی پالس 40 میکرو ثانیه به اندازه 542 میلی گرم بر دقیقه، قابل دست یابی است. پارامترهای زمان روشنی پالس، جریان تخلیه و اثر متقابل زمان روشنی پالس و جریان پیک تخلیه از فاکتورهای مؤثر بر زبری سطح قطعه کار هستند. کمترین میزان زبری سطح قطعه کار، در زمان روشنی پالس 100 میکرو ثانیه و جریان پیک تخلیه 5 آمپر به اندازه 9.55 میکرون متر است.