1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت شتاب دهنده گاز سبک
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
با توجه به محرمانه بودن و نامه سازمان مربوطه با توجه به استناد به نامه سازمان مربوطه و تاییدیه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اراک از ارائه اطلاعات بیشتر بیشتر معذوریم.
سال 1397
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری

چکیده

با توجه به محرمانه بودن و نامه سازمان مربوطه با توجه به استناد به نامه سازمان مربوطه و تاییدیه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اراک از ارائه اطلاعات بیشتر بیشتر معذوریم.