1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد استنت های کرونری با استفاده از روش تعامل سیال و سازه (FSI)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استنت، بیماری کرونری، تعامل سیال و سازه، بازگشت فنری، تنش برشی روی دیواره
سال 1396
پژوهشگران فردین نعمت زاده(استاد مشاور)، مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، رفعت محمدی(استاد راهنما)

چکیده

بیماری های قلبی و عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است. در این میان عروق کرونری که وظیفه تغذیه قلب را بر عهده دارند بیشتر در معرض گرفتگی و تصلب شراین هستند. بیماری کرونری به وسیله درمان های دارویی، جراحی قلب باز و آنژیوپلاستی درمان می گردد. آنژیوپلاستی همراه با استنت گذاری یکی از روش های درمانی کم تهاجمی است که مورد استقبال قرار گرفته است. استنت یک داربست مشبک فلزی کوچک است که در ناحیه مسدود شده رگ قرار می گیرد تا آن را باز نگه دارد. در این پایان نامه به بررسی عملکرد سه نوع استنت تجاری کرونری پرداخته می شود. ابتدا با استفاده از تحلیل جامداتی، عملیات بالون زدن و باز شدن استنت به عنوان یک ماده الاستوپلاستیک و رگ به عنوان یک ماده هایپرالاستیک در نرم افزار آباکوس شبیه سازی می گردد و میزان بازگشت فنری استنت و همچنین نواحی پلاستیک بررسی و مقایسه می گردد. سپس هندسه رگ پس از تغییر شکل ناشی از استنت گذاری استخراج می شود و با استفاده از نرم افزار فلوئنت جریان آرام خون به عنوان یک ماده ویسکوز غیرنیوتونی شبیه سازی می گردد و تنش برشی روی دیواره رگ و استنت و همچنین نواحی که تنش برشی روی دیواره رگ کمتر از 5/0 پاسکال است مشخص می گردد. مطالعات پژوهشگران نشان می دهد هر چه نواحی که تنش برشی روی دیواره رگ کمتر از 5/0 پاسکال است کمتر باشد احتمال گرفتگی مجدد رگ پس از استنت گذاری کمتر می گردد. بنابراین با مقایسه هر سه استنت NIR، DS و PS مشخص می گردد که احتمال گرفتگی مجدد در استنت NIR از دو استنت دیگر کمتر می باشد.