1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقدی بر صنعتگران: طراحی یا قطعه سازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تکوین محصول،کیفیت، مهندسی سیستم
سال 1393
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری

چکیده

در این مقاله با پرداختن موضوع کیفیت و مولفه های کیفیت عوامل ضعف یا عدم وجود کیفیت در صنعت کشور به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این نوشتار آسیب شناسی و سپس ارائه راه کارهایی جهت برداشتن های گام هایی عملی در جهت استقرار کیفیت در صنعت کشور بوده است. مفاهیم، مولفه ها و نقص ها بگونه ای بیان شده که خواننده با مطالعه آن درخواهد یافت کشور ما بیش از آن که مشغول صنعتی دانش بنیان باشد، بیشتر صنعتی قطعه ساز بوده که تنها با یک روند ساده مهندسی معکوس به تولید قطعه پرداخته و بصورت کاملاً مقطعی از موضوع عبور می کند. این عبور بگونه ای است که پس از گذشت زمان و بروز ایراد فنی در محصول به سختی و با تکیه بر سعی و خطا و یا الگوگیری از صنایع پیشرفته تلاش در رفع مشکل می کند که البته این روند در دنیای امروز پذیرفتنی نیست. البته در سال های اخیر برخی صنایع کشور در حال استقرار صنعت دانش محور مبتنی بر اصل کیفیت می باشند که خود جای امیدواری است. در پایان تلاش گردیده از این واقعیت که صنعت ما یک صنعت قطعه ساز است تا صنعت طراح و دانش محور پرده برداشته شود و با رویکردی دلسوزانه خواننده را به سمت صنعت دانش محور که پایه های آن تشکیل شرکت های دانش بنیان است سوق دهد.