1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل فعال نیرو یاتاقان مغناطیسی فعال با استفاده از الگوریتم یادگیری تدریجی و شبکه عصبی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
یاتاقان مغناطیسی فعال، کنترل فعال نیرو، الگوریتم یادگیری تدریجی، شبکه عصبی مصنوعی
سال 1395
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، علیرضا ربیعی ، محمد گوهری

چکیده

یا تاقانهای مغناطیسی فعال، امروزه در بسیاری از موارد صنعتی کاربرد دارند. این یاتاقانها دسترسی به سرعتهای بالاتر را نسبت به انواع یاتاقانهای مکانیکی و غلتشی فراهم میسازد. بهمین دلیل برای کاربردهای خاص با سرعتهای بالا مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال با وجود مزایای بسیار این یاتاقانها بشدت غیر خطی و ذاتا ناپایدار هستند. بنابراین استفاده از کنترل اتوماتیک فعال برای پایدار نگه داشتن سیستم ضروری است. روشهای کنترل گوناگونی تا کنون ارائه شده است. بسیاری از تحقیقات مربوط به کنترل یاتاقانهای مغناطیسی متمرکز بر تکنیکهای مبتنی بر مدل دینامیکی خطی بدست آمده در نقطه تعادل است. بعلت دقت کم و عملکرد پایین کنترلر PID در اغتشاشات سرعت بالا از روش کنترل فعال نیرو AFC استفاده خواهد شد. برای کنترل فعال نیرو به پیش بینی مقدار جر و اینرسی تخمینی نیاز است. تخمین جرم یا اینرسی از روش الگوریتم یادگیری تدریجی و شبکه مصنوعی استفاده خواهد شد و نتایجهر دوی آنها در پایان با یکدیگر و با کنترلر PID مقایسه میگردد.