1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل تحلیلی و بررسی تجربی رفتار پارامتر های موثر در نیروی محوری فرآیند سوراخ کاری استخوان کورتیکال
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ماشین کاری، سوراخ کاری، استخوان ، مدل تحلیلی، نیرو
سال 1396
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، حامد حیدری ، نوید اسدی پور

چکیده

یکی از مهم ترین فرآیند های ماشین کاری در حوزه جراحی ها و مهندسی پزشکی، فرآیند سوراخ کاری استخوان می باشد. سوراخ کاری استخوان کاربرد عمده ای در جراحی های ارتوپدی، نمونه برداری های استخوانی و همچنین دندان پزشکی دارد. در طول عمل سوراخ کاری استخوان، اعمال نیروی بیش از حد به بافت استخوان سبب ایجاد شکست و ترک خوردگی و ایجاد آسیب جدی در بافت استخوان می گردد. در این مقاله، یک مدل تحلیلی بهبود یافته براساس کار های انجام شده توسط بونو و نی، چاندراسخاران و لی برای پیش بینی رفتار نیروی محوری در فرآیند سوراخ کاری استخوان ارائه شده است، در این مدل عمل برش در راس مته به سه ناحیه تقسیم می شود: لبه های برش اولیه، بخش بیرونی لبه اسکنه (لبه برش ثانویه) و بخش داخلی لبه اسکنه (ناحیه دندانه). در مدل تحلیلی ارائه شده فرآیند برش در هریک از این سه ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور صحه گذاری مدل تحلیلی، آزمایش های تجربی با بهره گیری از استخوان تازه گاو انجام شده است. نرخ پیشروی و سرعت دورانی ابزار به عنوان پارامتر های موثر در سوراخ کاری در نظر گرفته شده و مدل آماری برای بدست اوردن مدل ریاضی و ارائه نمودار های برهم کنش متغیر های ورودی ازمایش، به روش سطح پاسخ و تحلیل تجربی فرایند سوراخ کاری استخوان ارائه گردیده است. انطباق نتایج حاصل از مدل تحلیلی و آزمایش های تجربی مناسب ارزیابی می گردد. نتایج به دست آمده از مدل تحلیلی و مدل تجربی بدین صورت است که با کاهش مقدار پیشروی و افزایش سرعت دورانی ابزار نیروی وارده به بافت استخوان کاهش می یابد.