1403/01/31
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت زئولیت هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده و کاربرد آن در حذف کاتیون و آنیون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، زئولیت، کلینوپتیلولیت، هیدروکسی آپاتیت
سال 1397
پژوهشگران مژگان زنده دل(استاد راهنما)

چکیده

چکیده: تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت زئولیت/هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده و کاربرد آن در حذف کاتیون وآنیون هدف اصلی ما در این تحقیق تهیه، شناسایی و بررسی کاربرد نانوکامپوزیت زئولیت/هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده جهت حذف کروم و فلوئور از محلول بوده است. در این کار از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت استفاده شد. این زئولیت به علت داشتن فراوانی نسبتا بالا در کشور ما و نیز قیمت مناسب از جمله جاذب های بسیار پرکاربرد در بخش صنعت می باشد. برای این منظور ابتدا پودر هیدروکسی آپاتیت سنتز شد و سپس با اضافه کردن زئولیت کلینوپتیلولیت، نانوکامپوزیت مورد نظر تهیه شد. در مرحله بعد برای بهبود کارایی نانوکامپوزیت فرآیند عامل دار کردن به وسیله 3-آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان انجام شد و برای شناسایی نانوکامپوزیت از تکنیک های IR,TGA,BET,XRD,EDXو SEM استفاده شد. سپس با تغییر فاکتورهای موثر بر فرآیند جذب آلاینده توسط نانوکامپوزیت نظیر: دما، زمان، غلظت آلاینده، مقدار نانوکامپوزیت، مقدار زئولیت و pH محلول، شرایط بهینه برای حداکثر جذب آلاینده توسط نانوکامپوزیت مشخص شد. کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت، زئولیت، کلینوپتیلولیت، هیدروکسی آپاتیت.