1403/01/26
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی اثر کاتالیستی زئولیت عامل دار شده بر پایه 2-آمینو-2-هیدروکسی متیل- 1،3-پروپان دی ال در سنتز پیرازولوفتالازین ها درشرایط ملایم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیرازولوفتالازین، زئولیت NaY، هتروسیکل ها، واکنش سه جزئی
سال 1397
پژوهشگران زهرا خالقی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

تهیه ترکیبات آلی با خواص بیولوژیکی یکی از مهم ترین هدف ها در شیمی آلی می باشد. علاوه بر این، سنتز و عامل دار کردن کاتالیزور ها به علت دارا بودن ویژگی هایی مانند پایداری، سطح موثر، جداسازی آسان و سمیت کم به عنوان کاتالیزورهای موثر بسیار مورد توجه می باشد. بارزترین کاربرد مشتقات پیرازولوفتالازین در زمینه ی داروسازی بوده و بسیاری ازمشتقات پیرازولوفتالازین به عنوان پیش ماده در سنتز داروهای ضد التهاب، ضد تب، ضد تشنج، ضد سرطان و تومور استفاده می شوند. با توجه به خواص کاتالیزوری مناسب زئولیت NaY سعی شده است که از زئولیت NaY عامل دار شده در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین استفاده گردد. دراین پایان نامه زئولیت NaY توسط کلروسولفونیک اسید و نیترات مس عامل دار شده و کاتالیزور ساخته شده با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو X و آنالیز پایداری حرارتی شناسایی شده است. مشتقات مختلف پیرازولوفتالازین از واکنش سه جزئی بین یک مشتق آلدهیدی، مالونونیتریل و فتال هیدرازید درحضور کاتالیزور NaY/Pr-Cl/THMA/Ti-Cl/P/SO3H/Cu2+در شرایط حلال بهینه آب-اتانول در دمای 80 درجه سانتی گراد تهیه شدند. این کاتالیزور با حفظ فعالیت کاتالیستی خود امکان تولید مشتقات مختلف پیرازولوفتالازین را در شرایط ملایم، زمان های کوتاه تر و بازده بالاتر فراهم می کند.