1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی آلی فلزی در کنکور کارشناسی ارشد
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شیمی آلی فلزی - کنکور کارشناسی ارشد
سال 1384
پژوهشگران مژگان زنده دل

چکیده

در این کتاب مطالب مهم و کلیدی که در تست های کنکور کارشناسی ارشد وجود دارد مطرح شده است.