1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرشی کاربردی بر روش های آنالیز حرارتی (ترکیبات حالت جامد)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روش های- آنالیز حرارتی (ترکیبات حالت جامد)
سال 1395
پژوهشگران مژگان زنده دل

چکیده

آنالیز حرارتی عبارتست از اندازه گیری میزان تغییرات به وجود آمده در خواص فیزیکی مواد هنگامی که با برنامه ریزی ویژه ای تحت تاثیر دما در جوی خاص قرار می گیرند. منظور از کمیت های فیزیکی در واقع خواصی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت گرمایی و یا تغییرات آنتالپی می باشد. کتاب حاضر مجموعه ای است که زمینه آشنایی و مطالعه توسط روش های مختلف آنالیز حرارتی (گرما وزن سنجی، آنالیز حرارتی افتراقی و آنالیز گرماسنجی افتراقی) را فراهم می آورد .امروزه با توجه به کمبود منابع و مراجع لازم خصوصا به زبان فارسی در مورد روش های مختلف آنالیز حرارتی و چگونگی استفاده از این تکنیک ها نیاز به چنین کتابی انکار ناپذیر است. در فصول ابتدایی کتاب سعی بر آن شده است که روش های مختلف آنالیز حرارتی به صورت کامل معرفی و سپس ترموگرام های برخی از مواد در حالت جامد مانند مواد معدنی، مواد پلیمری، مواد دارویی و غیره با بررسی بیش از 200 مقاله علمی به صورت کامل تفسیر و توجیه گردیده است. مطالب و شیوه نگارش کتاب حاضر برای کلیه سطوح دانشگاهی اعم از مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و مراکز تحقیقاتی در مقوله شناسایی مواد توسط آنالیز حرارتی قابل استفاده و لذت بخش است. با وجود اینکه تلاش شده است که مطالب به صورت روان و سلیس ارائه گردد ولی اطمینان دارم که این کتاب مجموعه ای عاری از نقص نیست. بنابراین انتقادهای سازنده و پیشنهادهای اصلاحی همکاران دانشمند و دانش پژوهان عزیز را با منت فراوان پذیرا هستیم و امیدوارم که خداوند فرصتی دوباره به اینجانب داده تا در صورت توفیق به تجدید چاپ، از این رهنمودها استفاده کنیم.