1403/01/26
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ذره دار کردن زئولیت های طبیعی (بنتونیت و کلینوپتیلولیت) و مصنوعی (NaY, NaA) و بررسی خاصیت آنتی باکتریال
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
زئولیت های طبیعی و مصنوعی، خاصیت آنتی باکتریال، نانو ذرات فلزی.
سال 1396
پژوهشگران مژگان زنده دل ، محبوبه حدادی ، محمد آذر کیش

چکیده

در این پژوهش به بررسی اصلاح زئولیت های طبیعی (بنتونیت و کلینوپتیلولیت) و مصنوعی ( NaYو NaA) از طریق تبادل یون و وارد کردن یون هایی با خاصیت آنتی باکتریال نظیر روی و مس و نقره ،کاهیدن آن ها با استفاده از سدیم بور هیدرات و تبدیل آن ها به نانو ذرات فلزی دارای خاصیت آنتی باکتریال پرداخته شده است. در آزمایشات انجام گرفته در طی این پژوهش، به بررسی خاصیت آنتی باکتریال این نانو ذرات و مقایسه آن ها با یکدیگر پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان دهنده وجود خاصیت آنتی باکتریال نانو ذرات حاصل می باشد. برای اثبات مراحل مختلف کار از تکنیک های FT-IR , TGA, SEM-EDAX, BET استفاده شده است.