1403/02/02
مژگان زنده دل

مژگان زنده دل

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1890-0317
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8613426000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه کمپلکس پالادیوم تثبیت شده بروی تانوذرات مغناطیسی دارای ساختار هسته به عنوان کاتالیزور جدید برای واکنش هک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واکنش هک، نانوذرات مغناطیسی- آلکن - آریل هالید
سال 1395
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)، رضوان آهنگرانی فراهانی(دانشجو)

چکیده

واکنش هک یکی از واکنش های جفت شدن کربن- کربن است.واکنش هک به طور کلی آلکن با آلکیا هالید در حضور پالادیوم در یک محیط مناسب و تحت شرایط مطلوب صورت میگیرد. در واقع لیگاند متصل به پالادیوم یک عامل مهم است که ممکن استدر عملکرد کاتالیزور در واکنش هک تاثیر گذار باشد. نانوذرات FE3O4 به دلیل مزیت های زیر مورد استفاده قرار گرفت: ثبات ساختاری آن ها، سنتز و عامل دار کردن آسان، سطح بالا نسبت به حجم، قیمت پایین و با استفاده از یک آهنربا به راحتی از مخلوط واکنش جدا می شود.