1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وجوه اشتراک اشعار عامیانه با شعر کودک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شعر عامیانه، شعر کودک
سال 1401
پژوهشگران محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، حجت اله امیدعلی(استاد مشاور)، اسماعیل اله دادی(دانشجو)

چکیده

ب