1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد عناصر داستانی در هشت رمان عاشقانۀ دهۀ نود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رمان، رمان های عاشقانۀ دهۀ نود، عناصر داستانی
سال 1401
پژوهشگران حجت اله امیدعلی(استاد مشاور)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، احمد حیدری گوجانی(دانشجو)، حسن حیدری(استاد مشاور)

چکیده

س