1403/01/28
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اندیشه های توحیدی در اسرار نامه مصیبت نامه و منطق الطیر عطار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ئ
سال 1399
پژوهشگران محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)، حجت اله امیدعلی(استاد مشاور)

چکیده

و