1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نمودهای کهن الگوی قربانی و...
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کارل گوستاو یونگ، ناخودآگاه جمعی، کهن الگو، آیین قربانی، خاقانی.
سال 1394
پژوهشگران زهرا غربی ، محسن ذوالفقاری

چکیده

بر اساس نظر یونگ صورت های کهن الگویی جنبه های ناشناخته و پیچیدۀ ضمیر ناخودآگاه جمعی اند که زیربنای اسطوره ها به شمار می روند و از طریق نمادها ظهور می یابند. شاعر نیز با استفاده از همین مفاهیم، همراه با تخیل به خلق اثر می پردازد . از باورهای کهن و دیرینۀ انسان ها، تقدیم قربانی و پیشکش است که گوناگونی های بسیار آن ریشه در اسطوره هایی دارد که در طول قربانی و « قرن های متمادی در ناخودآگاه جمعی نسل بشر به ودیعه نهاده شده است. به دلیل اشاره های متعدد خاقانی به کهن الگوی و فقدان کار پژوهشی در این زمینه، به بررسی کهن الگوی نامبرده در اشعار وی پرداخته شد. هدف پژوهش، اثبات » پیشکش تأثیرپذیری نمودهای مختلف کهن الگوی قربانی و پیشکش از ناخودآگاه جمعی شاعرمی باشد. بررسی ها حاکی از این است که خاقانی تحت تأثیر ناخودآگاه جمعی، به نمودهای فراوان و متعددی از این کهن الگو اشاره کرده است، که مواردی نظیر قربانی انسانی، قربانی برای جلب دوستی و منفعت و ارتباط قربانی و پیشکش و جشن ها، نسبت به موارد دیگر بیشتر کاربرد یافته است.