1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ساختار و محتوای داستانی نثر کودک و نوجوان در آثار کریم زاده، کلهر و شعبان نژاد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
...
سال 1394
پژوهشگران علی صباغی(استاد مشاور)، محسن ذوالفقاری(استاد راهنما)

چکیده

...