1403/01/28
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل و بررسی شخصیت پهلوانان با تاکید بر دوران کودکی آنان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شاهنامه، دوره کودکی، شخصیت های پهلوانی و شاهی مهم
سال 1392
پژوهشگران الهام محمدی مهجن آبادی(دانشجو)، حسن حیدری(استاد راهنما)، محسن ذوالفقاری(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر بررسی دوره کودکی شخصیت های مهم و اثر گذار در داستان های شاهنامه است چگونگی شکل گیری شخصیت این کودکان، تاثیر گذیری، الگوی تربیتی و شیوه های آموزشی و توالد و نقش عوامل محیطی، انسانی و اجتماعی در سیر کودکی آنها مد نظر بوده است این بررسی نشان می دهد دوره کودکی شخصیت های تاثیر گذار در داستان های شاهنامه همانند دوره بلوغ آنها با افراد عادی تفاوت داشته است. قبل از تولد این اشخاص با شگردهای خاصی از قبیل خواب دیدن و پیشگویی مترتب بر آن تولد یک قهرمان خبر داده شده است. نیروی غیر عادی در این گونه کودکان و کارهای نام آور آنها در این دوره همراه با عواملی چون سریان حکم الهی و تقدیر، عوامل ماوراء الطبیعه، رشد غیر طبیعی، طرد شدن و جدایی از خانواده، از جمله دستاوردهای بررسی این دوره در داستان های شاهنامه است.