1403/05/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کارکرد تصویر در غزل عاشورایی «رمان- تراژدی»
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تصویر شعری، عاشورا، غزل معاصر، رمانتیسم، تصویر و بافت شعری، تصویر و زبان شعری، تصویر و جریان سیال ذهن
سال 1394
پژوهشگران طیبه کشتکار ، محسن ذوالفقاری

چکیده

عاشورا در بعد فرهنگی، زمینه مناسبی برای آفرینش آثار ادبی با کارکرد تصویری در ادبیات فارسی ایجاد کرد. شاعران و نویسندگان، با آفرینش صدها اثر ارزشمند در این زمینه، بر غنای ادبیات فارسی افزوده اند. پژوهش حاضر، به تحلیل کارکرد تصویر شعری در غزل «رمان- تراژدی» اثر مهدی زارعی می پردازد؛ هدف تحلیل و بررسی جنبه های تصویری غزل است. به این منظور پس از بیان مقدمه ای در تعریف تصویر، غزل در پنج کارکرد: رمانتیسم؛ عاطفه و تخیل؛ تحلیل تصویر و بافت شعری و رابطه تصویر و زبان بررسی خواهد شد و در پایان ویژگی شاخص غزل، جریان سیال ذهنی در شکل گیری تصویری عمیق و قوی در شعر بیان می شود. پس از بررسی های صورت گرفته مشخص می شود که تصویر ویژگی شاخص و از برجسته ترین نمودهای زیبایی غزل است