1403/04/02
محمد پرستش

محمد پرستش

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0273-9955
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36996681000
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 2
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 2
سال 1398
پژوهشگران محمد پرستش ، عباس صارمی

چکیده

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 2