1403/04/31
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی عددی گسترش آلودگی هیدروکربنی در خاک و تاثیر پارامترهای موثر بر آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوهای انتشار، مشخصات خاک، مدل سازی عددی، آلودگی های هیدروکربنی
سال 1396
پژوهشگران محمدرضا مطهری(استاد راهنما)، محمد رضا وصالی ناصح(استاد راهنما)

چکیده

مدل سازی عددی گسترش آلودگی هیدروکربنی در خاک و تاثیر پارامترهای موثر بر آن