1403/04/31
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازشناسایی سدهای خاکی همگن و بررسی علل تخریب حاصل از نشت آب
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
سدهای خاکی، همگن، تخریب سدها، نشت آب
سال 1394
پژوهشگران علیرضا روشنایی ، محمدرضا مطهری

چکیده

تخریب یک سد خاکی مساله ای است که میتواند در طی زمان و با توجه به عدم ارضای برخی از موارد و عدم نگهداری صحیح از آن اتفاق افتاده و کارایی سازه را مختل نماید. تخریب سد به معنای عدم کارایی مناسب سد به دلیل بروز برخی مسائل و مشکلات در سد می باشد و ممکن است منجر به زوال و تخریب کلی نگردد اما در کارایی آن اختلالات جدی ایجاد می کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی ، شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و اسنادی و با هدف شناخت عوامل و علل تخریب از طریق نشت آب به داخل سدهای خاکی همگن، در نهایت به ارائه راهکارهایی برای کاهش این امر مهم پرداخته می شود.