1403/01/25
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی کارایی روش میخ کوبی در پایداری شیروانی های خاکی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
میخ کوبی، گوه گسیختگی، ABAQUS، شیروانی های خاکی
سال 1394
پژوهشگران مهرداد ترکان ، محمدرضا مطهری

چکیده

میخ کوبی از جمله روش های پایداری سازی شیروانی خاکی است که به دلیل صرفه اقتصادی و سادگی اجرا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. فلسفه ی روش میخ کوبی، افزایش مقاومت شیروانی خاکی و کاهش جابجایی جانبی آن توسط میله های فولادی است. نیروی به وجود آمده در میخ ها که به دلیل اصطکاک یا چسبندگی با خاک اطراف است، کرنش کششی اصلی خاک را کاهش داده و در نتیجه پایداری شیروانی را بهبود بخشیده و جابجایی آن را کاهش می دهد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اباکوس ابتدا به شبیه سازی فرآیند خاکبرداری جهت ایجاد شیروانی خاکی به منظور بررسی تاریخچه تنش- کرنش در خاک و سپس به مدل سازی فرآیند تسلیح خاک با استفاده از روش میخ کوبی پرداخته می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر میخ ها در کاهش کرنش و جاجایی ها بسیار چشمگیر است و در صورت عدم استفاده از آن ها گوه گسیختگی و تغییر شکل های بزرگ در بالا یا پاشنه سطح شیب دار روی داده و سبب ناپایداری بخشی از سطح شیب دار می شود و این در حالی است که بردارهای اجایی های ایجاد شده در صورت استفاده از سیستم میخ کوبی به صورت متمرکزتری پخش شده و در نقاط حساس سطح شیب دار مانند پاشنه یا پنجه قرار نمی گیرند.