1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نانوچارچوب‌های فلر-آلی بر پایه روی (II) TMU-4 و TMU-5 در حذف آلاینده‌های رنگی متیلن بلو و رودامین B
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آلاینده‌های رنگی، متیلن‌بلو، رودامین B، جذب سطحی، چارچوب‌های فلزی-آلی، TMU-4، TMU-5
سال 1402
پژوهشگران لیلا امیری(دانشجو)، محمد یاسر معصومی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، چارچوب‌های فلز-آلی TMU-4 و TMU-5 با استفاده از روش سونوشمیایی سنتز شدند. سپس شناسایی ترکیبات بوسیله آنالیزهای XRD، FTIR و FESEM انجام شد. پس از آن، چارچوب‌های فلز-آلی TMU-4 و TMU-5 به عنوان جاذب برای حذف آلاینده‌های رنگی متیلن‌بلو و رودامین B مورد استفاده قرار گرفتند. میزان جذب در حضور غلظت‌های 5 و 10 ppm از رنگ‌ها توسط مقادیر 25، 35 و 50 میلی‌گرم از جاذب‌ها در زمان‌های 15، 30، 45 و 60 دقیقه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که هر دو جاذب توانایی خوبی در حذف آلاینده‌های رنگی متیلن‌بلو و رودامین B در غلظت‌های ذکر شده دارند. همچنین، مطالعات سینتیک نشان داد که فرآیند جذب از مدل سینتیک مرتبه دوم پیروی می‌کند.