1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت زئولیت/ ساختار فلز-آلی بر پایه فلز مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت، مواد متخلخل، زئولیت، چارچوب فلز-آلی، فعالیت کاتالیستی
سال 1400
پژوهشگران علیرضا عبدلی آشتیانی(دانشجو)، مژگان زنده دل(استاد راهنما)، محمد یاسر معصومی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه اصلاح چارچوب فلز آلی ( MOF )، به اختصار ماف و خواص زئولیت می باشد که در این راستا کامپوزیت هایی از زئولیت/ماف با سه روش تهیه شدند. در روش اول پودر ماف سنتز شده به ژل زئولیت اضافه شد و در دو روش دیگر، ماف در کنار پودر زئولیت NaY تهیه شد و تمام نمونه ها با تکنیک هایی مانند طیف مادون قرمز (FT-IR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، آنالیز حرارتی (TGA)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و مساحت سطح (BET) شناسایی شدند. نتایج نشان می داد که کامپوزیت ها با موفقیت تهیه شدند. از کامپوزیت های تهیه شده ( ZEOGEL@MOF,MOF@ZEO,FSMOF@ZEO ) به عنوان کاتالیزور اسیدی در واکنش دیلز-آلدر (آنتراسن و انیدرید مالئیک) استفاده گردید. محصول این واکنش آلی با تکنیک های طیف مادون قرمز FT-IR،رزوناس مغناطیس هسته پروتون H NMR1و نقطه ذوب (MP) شناسایی شد. در تمامی این واکنش ها، کامپوزیت ها به عنوان کاتالیزور کارایی و عملکرد بالاتری نسبت به ماف و زئولیت نشان دادند. بازیابی و استفاده مجدد از کامپوزیت ها به عنوان کاتالیزور نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما پس از 3 بار استفاده، کاهش قابل توجهی در راندمان واکنش مشاهده نشد