1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت کاتالیست چارچوب فلز-آلی (MOF) بر پایه کبالت برای گوگرد زدایی اکسایشی از نفت
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
کاتالیست، چارچوب فلز-آلی، گوگرد زدایی، مدل نفتی
سال 1395
پژوهشگران محمد یاسر معصومی ، مینو باقری ، علی مرسلی

چکیده

اکسایش ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که علاوه بر تولید سولفوکسید ها، در فرایندهای گوگردزدایی و دفع مسمومیت ها نیز حائز اهمیت اند. این امر سبب شده تحقیقات گسترده ای در زمینه ساخت کاتالیست ها، بهبود عملکرد و توسعه آنها به منظور کنترل آلاینده های سمی و پیدایش باران های اسیدی انجام پذیرد. همچنین مشخص شده است که بالای 90% از گوگرد دربنزین به فرم تیوفن و مشتقات آن وجود دارد در نتیجه، حذف گوگرد تیوفنی کار اصلی در مطالعات گوگردزدایی می باشد. تاکنون کاتالیست های بسیاری برای پیشبرد این واکنش ها سنتز و شناسایی شده اند. چارچوب های فلز-آلی (MOF) به دلیل داشتن مساحت سطح بالا و قابلیت طراحی ساختار از جمله ترکیبات مطرح به عنوان کاتالیست می باشند. با این وجود تعداد کمی گزارش در مورد استفاده از چارچوب های فلز-آلی در اکسایش کاتالیستی برای حذف گوگرد وجود دارد. سایر مطالعات بر روی جذب آلاینده توسط این ترکیبات و یا استفاده از هتروپلی اسید های بارگذاری شده در چارچوب MOF ها برای انجام واکنش کاتالیستی گوگرد زدایی اکسایشی می باشد. در اینگونه گزارشات چارچوب فلز-آلی به عنوان یک بستر مناسب جهت افزایش کارایی کاتالیستی هتروپلی اسید ها با هتروژن کردن آنها صورت گرفته است بی آنکه خود ترکیبات قادر به انجام واکنش اکسایشی باشند. در این راستا از چارچوب فلز -آلی بر پایه کبالت به عنوان کاتالیست موثر در فرایند گوگردزدایی اکسایشی استفاده شده است و کارایی بالای این کاتالیست در حذف دی بنزوتیوفن و تبدیل آن به دی بنزوتیوفن سولفون به اثبات رسید.