1403/01/26
محمد یاسر معصومی

محمد یاسر معصومی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1329-5947
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36927960900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت حسگر دو بعدی نسبتی بر پایه چارچوب فلز-آلی روی با قابلیت انتخاب پذیری بالا به پیکریک اسید در حضور نیترو آرومانیک ها و ترکیبات آلی فرار
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
حسگر دو بعدی، چارچوب فلز-آلی، پیکریک اسید
سال 1395
پژوهشگران مینو باقری ، علی مرسلی ، محمد یاسر معصومی

چکیده

آلایش محیط زیست و شناسایی و اندازه گیری آلودگی های محیطی مبنای تصمیم گیری در مدیریت زیست محیطی است. قضاوت صحیح و برنامه ریزی اصولی جهت رفع مشکلات زیست محیطی بدون اتکاء بر اندازه گیری های مطمئن با کمک سیستم های نوین و توانمندی در پایش ممکن نیست. این امر سبب شده تحقیقات گسترده ای در زمینه ساخت حسگر ها، بهبود عملکرد و توسعه آنها به منظور کنترل آلاینده های سمی و قابل احتراق یا انفجار انجام پذیرد. به تازگی مطالعاتی بر روی چارچوب های فلز-آلی مختلف به عنوان حسگرهای لومینسانس شده است. در این نوع از حسگرها، شدت لومینسانس ترکیب بر اثر جذب غلظتی خاص از آلاینده ای مشخص افزایش یا کاهش نشان می دهد. یک حسگر ایده آل باید دارای چهار ویژگی باشد که عبارتند از: حساسیت، انتخاب پذیری، پایداری و زمان پاسخ و بازیابی کوتاه. در اکثر حسگرهای لومینسانس، خواندن سیگنال بر پایه افزایش یا کاهش شدت نشر به دلیل جذب گونه مهمان است. این نوع پاسخ معمولا برای داشتن انتخاب پذیری به یک گونه آنالیت خاص کافی نیست. در برخی موارد با بکار بردن یک پارامتر تشخیص-حسگری اضافی نظیر جابجایی در فرکانس نشر (طول موج نشر) می توان بطور موثری خواندن سیگنال را از یک بعدی به دو بعدی ارتقا داد و اثر عوامل محیطی موثر بر نشر را از بین برد. در این راستا از مشارکت مولکول های مهمان فلوئورسانس رودامین B (RhB) با نشر قرمز(λ=610 nm ) داخل نانوکانال های ماتریس میزبان چارچوب های فلز-آلی بر پایه روی (TMU-5) به عنوان حسگر های فلوئورسانس استفاده شده است. حساسیت و انتخاب پذیری بالای حسگر فوق به غلظت های پایین پیکریک اسید در حضور ترکیبات نیترو آروماتیک منفجره و ترکیبات آلی فرار به اثبات رسید.