1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
حل تحلیلی و مدل المان محدود ورق ساندویچی چندلایه تحت خمش با استفاده از لایه های آگزتیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خمش ورق، آگزتیک، ساختار درون رو، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه بالا، چند جمله ای های متعامد، روش ریتز
سال 1401
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار(استاد راهنما)، افسانه اداوی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه ی حاضر به بررسی تغییر شکل ورق های آگزتیک تک لایه و دولایه مستطیلی با شرایط مرزی آزاد تحت بارگذاری خمشی پرداخته شده است. آگزتیک مورد بررسی در این پژوهش، دارای ساختار درون رو است. برای به دست آوردن معادلات، از تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده ی مثلثاتی استفاده شده است و این معادلات با روش ریتز حل شده اند. روش ریتز یک روش تحلیلی قدرتمند است زیرا به شرط استفاده از مجموعه کاملی از توابع سعی، می‌تواند راه‌حل دقیق مسئله در نظر گرفته شده در فرم‌های سری نامحدود را ارائه دهد. بنابراین فرمول ریاضی در یک فرم کلی، مناسب برای هر مجموعه ای از توابع پایه ارائه شده است. سپس روش وریشن همراه با یک مبنای تابعی کامل که از چندجمله‌ای‌های متعامد قابل قبول مناسب ساخته شده است، اعمال می‌شود. در نهایت برای صحت سنجی نتایج، شبیه سازی در نرم افزار آباکوس انجام شد و نتایج به دست آمده از معادلاتی که در نرم افزار متمتیکا حل شده اند با نتایج شبیه سازی در آباکوس مقایسه شدند. در این پایان نامه ابتدا ورق تک لایه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایجی که به دست آمده اند نشان می دهند که ورق با نسبت پواسون منفی دارای فرم گنبدی شکل، ورق با نسبت پواسون مثبت دارای فرم زین اسبی و با پواسون صفر دارای شکل استوانه ای می باشد. در بخش بعدی ورق دولایه با همان بارگذاری ذکر شده بررسی شد که نتایج آن نشان می دهد هر چقدر مجموع ضریب پواسون دولایه به مثبت، منفی یا صفر نزدیک تر باشند ورق مورد نظر به ترتیب به انحراف زین اسبی، گنبدی و استوانه ای نزدیک تر است.