1403/04/30
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Tailoring vibrational behavior in hybrid cellular sandwich nanobeams: a multiscale computational study yasin shabani, pejman mahdianfar, Mohammad Javad Khoshgoftar (2024)
مروری بر خواص، انواع و کاربردهای ساختارهای آگزتیک محمد جواد خوش گفتار، علی برخورداری (1401)
Damage diagnosis in circular structures using Cartesian wavelet analysis: A comparison between two structural signals Ahmad Mahdian Parrany, sajjad seifoori, HAMID SHARIFI, Mohammad Javad Khoshgoftar (2023)
Nonlinear Bending Analysis of a Laminated Composite Plate Using a Refined Zig-Zag Theory Mohammad Javad Khoshgoftar, mehdi karimi, sajjad seifoori (2022)
Bending analysis of sandwich panel composite with a re-entrant lattice core using zig-zag theory Mohammad Javad Khoshgoftar, ali barkhordari, Michele Limuti, Federica Buccino, Laura Maria Vergani, mohammad javad mirzaali (2022)
Elasticity Approach to Predict Shape Transformation of Functionally Graded Mechanical Metamaterial under Tension Mohammad Javad Khoshgoftar, ali barkhordari, sajjad seifoori, mohammad javad mirzaali (2021)
Magnetorheological elastomer composites: Modeling and dynamic finite element analysis ebrahim yarali, mohammad ali farajzadeh, reza noroozi, Mohammad Javad Khoshgoftar, mohammad javad mirzaali (2020)
Enhanced modeling approach for multilayer anisotropic plates based on dimension reduction method and Hellinger–Reissner principle Ferdinando Auricchio, Giuseppe Balduzzi, Mohammad Javad Khoshgoftar, Gholam Hosein Rahimi, Elio Sacco (2014)
Comprehensive piezo-thermo-elastic analysis of a thick hollow spherical shell Mohammad Arefi, Mohammad Javad Khoshgoftar (2014)
Thermoelastic analysis of a thick walled cylinder made of functionally graded piezoelectric material Mohammad Javad Khoshgoftar, Ali Ghorbanpour Arani, Mohammad Arefi (2009)
مقاله ارائه‌شده
شبیه سازی المان محدود مواد تجزیه پذیر محمد جواد خوش گفتار، رضا احمدی (1402)
تحلیل کمانش تیر تیموشنکو مدرج تابعی دوجهته با استفاده از روش ریتز محمد جواد خوش گفتار، پژمان مهدیان فر، یاسین شعبانی (1400)
Study of Auxetic Materials Behavior by Experimental Methods Mohammad Javad Khoshgoftar, Hassan Abbaszadeh (2020)
پیچش میله دایرهای و غیردایرهای (اعوجاج) ناهمسانگرد محمد جواد خوش گفتار، سید احمد حسینی، علی برخورداری (1399)
آنالیز استاتیکی انحراف ورق های نازک آگزتیک تحت بارگذاری خمشی محمد جواد خوش گفتار، علی برخورداری، سید احمد حسینی (1399)
Deflection Study of Circular Auxetic Thin Plate Under Static Loading Mohammad Javad Khoshgoftar, ali barkhordari (2020)
کتاب
Technical English for mechanical engineering Mohammad Javad Khoshgoftar (2023)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طراحی و تحلیل کوپلینگ دیافراگمی و شبیه سازی المان محدود آن مهدی سلیمانی، محمد جواد خوش گفتار، سعید آهنگرانی فراهانی (1400)
آنالیز عددی و تحلیل استاتیکی ورق های آگزتیک تحت بارگذاری خمشی محمد جواد خوش گفتار، کوروش خورشیدی، علی برخورداری (1399)
تحلیل ارتعاش آزاد نانوورق های هدفمند در ارتباط با سیال تحت تاثیر نیروی آیروالاستیسیته کوروش خورشیدی، محمد جواد خوش گفتار، محمد جواد ابوالحسنی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته