1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش حسابداری وحسابرسی در توسعه اقتصاد و تجارت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
حسابداری، حسابرسی، اقتصاد، تجارت
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

یکی از نیازهای اصلی در توسعه اقتصادی و تجاری، تصمیم‌گیری‌های درست و آگاهانه است که باید مبتنی بر اطلاعات باشد؛ بخش زیادی از این اطلاعات، اطلاعات مالی هستند که توسط حسابداران تهیه می‌شوند که به عنوان ابزارهای تهیه اطلاعات و توسعه اقتصادی، بدون حسابداری مطلوب و مفید، امکان‌پذیر نیست؛ از این رو حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، یکی از ابزارهای لازم توسعه اقتصادی وتجاری به حساب می‌آید. پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناخت تاریخی است که با استناد به مقالات ، کتب و پی نوشتها و سخنرانی ها، به بررسی موضوع پژوهش می پردازد . «اهمیت و جایگاه حسابداری وحسابرسی» وابسته به رشد و توسعه اقتصادی است؛ هر چه کشور از لحاظ اقتصادی و تجاری پیشرفته‌تر باشد به همان اندازه، جایگاه حسابداران و حسابداری پیشرفت می‌کند؛ از آن‌جا که کشور ما در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد، از نظر رشد حسابداری و حسابرسی نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نمی‌باشد. دلایل توسعه نیافتن حسابداری و حسابرسی با فقدان شناخت لازم پیرامون مشکلات و نارسایی‌های بخش صنعت در زمینه‌های سیستم اطلاعاتی و همچنین عدم شناسایی اهمیت سیستم‌های اطلاعات حسابداری در واحدهای اقتصادی وتجاری در ارتباط می‌باشد. در این مقاله دلایل عدم رشد حسابداری و حسابرسی در سطح مطلوب، مشکلات و موانع پیشرفت‌های اقتصادی و همچنین برخی ازکاربردها وتأثیرهای حرفه حسابداری وحسابرسی دراقتصاد؛ تجارت و صادرات مورد بررسی قرار گرفته است.