1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان
سال 1402
پژوهشگران علی اصغر میرزایی(استاد راهنما)، محمد حسن بیگی(استاد مشاور)، فاطمه رحمت زاده(دانشجو)

چکیده

بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان