1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و عملکرد سیاسی و اجتماعی شیخ عبیدالله کُرد در عصر مشروطیت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شیخ عبیدالله کرد، فتنه، مهاباد، کشتار شیعیان، میاندوآب
سال 1401
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)، ابراهیم آقا محمدی(استاد مشاور)

چکیده

شیخ عبیدالله کرد پسر شیخ طه نهری در نوچه شمدینان چشم به جهان گشود و در همان جا رشد کرد و همانند پدر به سلک خلفای نقشبندیه درآمد. وی با دو دولت ایران و عثمانی ارتباط خاصی داشت. و در جنگ روس و عثمانی علیه روس ها وارد جنگ شد و عثمانی تفنگ هایی را به شیخ داد تا در جنگ با روس به کار برد. شیخ که سر پرشر و شوری و سودای قدرت داشت به فکر به وجود آوردن کردستان مستقل افتاد، و تصمیم گرفت که به ایران حمله کند. عملکرد سیاسی و اجتماعی شیخ عبیدالله کرد در عصر مشروطیت چگونه بود؟ شیخ عبید الله از نظر سیاسی و اجتماعی از جایگاه نفوذ ناپذیری بر خوردار بود.پیروان شیخ وی را جانشین خدا بر روی زمین می دانستند.شیخ به خاطر رسیدن به اهداف خود از هیچ حیله و نقشه ای دریغ نمی کرد،شخصی را در قبر پدرش می خواباند وصداهایی در می آورد و به دروغ از طرف پدرخواب هایی را تاویل می کرد.وی در حمله به ایران،ابتدا به مهاباد حمله کرد و شهر مهاباد بدون هیچ مقاومتی به دست قوای شیخ تصرف شد.و بعد از مهاباد به سوی میاندوآب حرکت نمود،که در میاندوآب به قتل عام شیعیان پرداخت و بعد از غائله میاندوآب به سوی بناب و مراغه حرکت نمود،که بناب به خاطر مقابله مردم شجاع و دلیرش با قوای شیخ،و مراغه به خاطر وجود قشون دولتی در امان ماند.و بعد از آن بین قوای اکراد اختلاف پیدا شد که سبب جدایی بعضی از اکراد از سپاه شیخ شد.در نهایت در ارومیه بین قوای شیخ عبیدالله و قشون دولتی که به دستور ناصرالدین شاه برای سرکوبی فتنه شیخ عبیدالله آمده بود،جنگی در گرفت که به شکست شیخ عبید الله انجامید.