1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط میان غرب و جهان اسلام
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جنگ، غرب، جهان اسلام، روابط فرهنگی، اقتصاد، سیاست
سال 1400
پژوهشگران ابراهیم آقا محمدی(استاد راهنما)، محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

جنگ، غرب، جهان اسلام، روابط فرهنگی، اقتصاد، سیاست