1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش بنی هاشم در فتوحات اسلامی تا پایان حکومت امویان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بنی هاشم، خلفای راشدین، امویان، مروانیان، فتوحات اسلامی، جنگ، بیعت
سال 1400
پژوهشگران فرهاد صبوری فر(استاد راهنما)، محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

بنی هاشم از تیره های مشهور قبیله قُرَیش پیش و پس از اسلام در مکه بوده که به هاشم (عمرو) بن عبد مناف بن قصَی بن کِلاب منسوب است و پیامبر (ص) از همین تیره بوده است. بنی هاشم در هنگام ظهور اسلام، در زمان زعامت ابوطالب، از پیامبر اکرم (ص) پشتیبانی کردند. هدف این پایان نامه، بررسی نقش بنی هاشم در فتوحات اسلامی تا پایان دوره امویان است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می-باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که خاندان بنی هاشم به علت جایگاه بزرگی که در پیش از اسلام و نیز به خاطر قرابت فامیلی به پیامبر ص ؛وی در مورد احترام بیشتر مسلمانان بوده اند که دوست داشتن خاندان بنی هاشم به عنوان خاندان پیامبر در جهان اسلام به عنوان یک فرهنگ رایج بوده بوده است .که در زمان عمر عمر خطاب این خاندان بزرگ در فتوحات اسلامی نقش مؤثری داشتند که عده ای از آن ها قسمتی از سپاه و فرماندهی آن را به عهده داشته اند .یاران و پیروان حضرت علی ع نیز نقش بسزایی در این فتوحات داشته اند .ولی به جرات می توان گفت پیروزی مسلمین در فتح سرزمین های مجاور مناطق بسیار محروم تلاش خستگی ناپذیری خستگی ناپذیر و فرماندهی آن بزرگواران بوده است. تعامل هاشمیان مدینه با یکدیگر در عصر حضور ائمه(علیهم السلام)، در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی، به تناسب سیاست ها و اندیشه های تأثیرگذار، دارای فراز و فرودهای مثبت و منفی بود. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تاریخی است که محقق را یاری می دهد تا تحلیل خود را مبتنی بر شواهد متقن و مستند تاریخی استوار نماید. مهم ترین یافته های این تحقیق، علاوه بر اثبات مدعا، حاکی از آن است که دو عامل سیاست و اندیشه، مهم ترین عوامل و دارای ریزعامل هایی هستند که سبب هم افزایی و واگرایی های فراوان میان هاشمیان شده که برآیند همه آنها، حاکمیت و تثبیت حکومت عباسیان از یک سو و نمایانی و حفظ مرجعیت ائمه(علیهم السلام)، جداسازی و حفظ و تمایز خط شیعیان اثناعشری از دیگر گروه ها از سوی دیگر بوده است. عوامل اقتصاد و خانواده(تبار) نیز گاه مؤثر بر عوامل دیگر و گاهی دیگر، متأثر از آنها هستند