1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحلیلی دیدگاه اسلام شناسان آلمانی درباره زندگانی پیامبر (ص)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زندگی حضرت محمد (ص)، جهان غرب، زندگی نامه، مطالعات عربی - اسلامی، اسلام شناسان آلمانی
سال 1400
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه سیره و زندگانی حضرت محمد (ص) یکی از مهم ترین پژوهش های دانشگاهی در جهان غرب به شمار می آید. بسیاری از جنبه های فرهنگی و تمدنی آیین اسلام از سده هفتم میلادی تا دوران جدید در اروپا و آمریکا مورد بررسی واقع شدند. سیره پژوهی یکی از اصلی ترین شاخه های رشته اسلام شناسی است که هر چند پیش از آن نیز در میان مسیحیان شرقی رواج داشت ولی در نهایت به واسطه تحقیقات مستمر اروپاییان غربی توسعه پیدا کرد. از همان آغاز، دین اسلام برای مسیحیان مجموعه ای از چالش های ناخوشایند به حساب می آمد. پندارها و سؤالات فراوانی در ذهن اروپاییان قرون وسطی شکل گرفت که آیا مسلمانان بت پرست بودند؟ آیا آنان بدعت گذار بودند؟ برای این پرسش ها، پاسخ روشن و هماهنگی وجود نداشت. یکایک مسیحیان بسته به نوع علایق، دغدغه فکری و برخوردی که با مسلمانان داشتند، حضرت محمد (ص) را به تصویر کشیدند. متألهین به ردیه نویسی اسلام مبادرت ورزیند. مورخان اروپایی کوشیدند تا خاستگاه و گسترش اسلام را توضیح دهند. قانون دانان، وضعیت حقوقی مسلمانان ساکن در سرزمین های مسیحی را مشخص کردند. از این رو، تصورات غربیان نسبت به آیین اسلام و پیامبر اکرم (ص) متفاوت بود. توسعه روابط مسلمانان و مسیحیان در سده های بعد، لزوم آگاهی و شناخت بیشتر را ایجاب کرد و بدین ترتیب توجه به مطالعات عربی - اسلامی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان شدت گرفت. پایان نامه پیش روی در پی بررسی زندگی حضرت محمد (ص) از دیدگاه برخی از اسلام شناسان آلمانی است و پرسش اصلی این پژوهش آن است که نویسندگان معاصر آلمانی نسبت به رویدادهای حیات آن حضرت (ص)، چه رویکردهایی را در پیش گرفته اند؟ در پاسخ بدین سؤال بایستی گفت دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که این محققان در بعضی از مباحث سیره، دچار کج فهمی شده اند و تا حدی ادعاهای نویسندگان پیش از زمان خود را مطرح ساخته اند. آنان در خصوص منشأ وحی معتقدند که این پدیده از راه های گوناگون بر پیامبر (ص) عارض شده است. همچنین در باب روابط ایشان با یهودیان مدینه نکات جالب توجهی ذکر کرده اند.