1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیلی بر عملکرد فرقه بهایت در ایران از زمان شکل کیری تا پایان دوره پهلوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عملکرد، فرقه بهایت، شکل کیری، دوره پهلوی
سال 1398
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

بهائیت در دوره پهلوی در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. رضاخان با بهائیت دارای روابطی حسنه بود و بر همین اساس اسداللّه صنیعی را ـ که از بهائیان طراز اول بود ـ به عنوان آجودان مخصوص محمدرضا برگزید. صنیعی در سال 1307 دانشکده افسری را به پایان برد. در این زمان به عنوان آجودان ولیعهد وارد دربار شد.