1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت سیاسی اجتماعی ایلخانان بختیاری طایفه زراسوند در دوره قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سیاسی، اجتماعی، ایلخانان بختیاری ، طایفه زراسوند،
سال 1398
پژوهشگران مجید حاجی بابایی(استاد راهنما)، محمد حسن بیگی(استاد مشاور)

چکیده

طوایف بختیاری- طایفه زراسوند دورکی باب بختیاری یکی از ایلات بزرگ کشور پهناور و عزیزمان ایران و زیر شاخه قوم لر میباشد بختیاری خود به دو شاخه تشکیل میشود،شاخه هفت لنگ،شاخه چهارلنگ شاخه هفت لنگ و چهارلنگ از چند باب وایل تشکیل میشود هفت لنگها شامل:دورکی باب.دینارون باب.بابادی باب.بختیاروندباب چهارلنگ ها شامل :ایل کیانرسی.ایل میموند(میوند).ایل زلکی(زلقی).ایل موگوئی.ایل ممزایی شاخه هفت لنگ: باب دورکی:شامل:ایل زراسوند-ایل گندلی-ایل اسیوند-ایل موری-طایفه عرب کمری(عرب دورکی)-ایل آسترکی