1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی گونه شناسی مناسبات دولت های سامانی و غزنوی با خلافت عباسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سامانیان، غزنویان، عباسیان، گونه شناسی
سال 1397
پژوهشگران محمد حسن بیگی(استاد راهنما)

چکیده

روابط سامانیان و غزنویان با خلافت عباسی تحت تاثیر عوامل مختلف قرار داشت. عمده مناسبات دو دولت سامانی و غزنوی باخلافت عباسی مناسبات به ظاهر دوستانه بوده است که البته اساس این مناسبات در نیاز طرفین بدان نهفته است این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف گونه شناسی روابط سامانیان و غزنویان با خلافت عباسی و در پاسخ به این سؤال اصلی که مناسبات دو دولت سامانیان و غزنویان با خلافت عباسی چگونه است؟ به این نتیجه دست یافته است که: عمده مناسبات دو دولت سامانی و غزنوی باخلافت عباسی مناسبات به ظاهر دوستانه بوده است که البته اساس این مناسبات در نیاز طرفین بدان نهفته است زیرا دولت های نامبرده به تایید و مشروعیت بخشی خلافت عباسی نیازمند بودند و خلافت نیز از طریق ایشان تلاش می کرد مطامع سیاسی ـ مذهبی و بعضا اقتصادی خود را کسب نماید.