1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حیات امامان اسماعیلی در انجدان (شاخه قاسم شاهی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
انجدان، امامان اسماعیلی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی
سال 1395
مجله پارسه
شناسه DOI
پژوهشگران محمد حسن بیگی

چکیده

اسماعیلیان از فرق مهم شیعه محسوب می شوند. آنان در تاریخ جهان اسلام از تاثیر گذارترین جریان و فرق اسلامی بودند و موجب بسیاری از تحولات مهم شدند. اسماعیلیان در آستانه حمله مغول بذر فرهنگی و سیاسی فراوانی را پرکنده ساختند اما در هنگام برداشت ثمره تلاش های خود، حمله مغول همه محاسبات را برهم زد و جریان تاریخ اسلام را به گونه ای دیگر رقم خورد. بعد از حمله مغول اسماعیلیان به سرعت به حاشیه رفتند و نقش آنان بشدت کاسته شد. با سقوط الموت بدست مغولان، امامان اسماعیلی دوره ای را در نواحی شمال غرب ایران می زیستند و سپس به شهر بابک در کرمان رفتند. اما سرانجام در آغاز قرن دهم هجری انجدان در مرکز ایران را برای اقامت و پایگاه خود برگزیدند و افزون بر سه قرن در آنجا بودند. حضور آنان در انجدان آغاز دوره جدیدی از تاریخ آنان محسوب می گشت و بر تاثیر گذاری آنان بیافزود. پژوهش حاضر درپی بررسی وضعیت امامان شیعه اسماعیلی در انجدان است که به روش توصیفی ـ تحلیلی کوشیده است ضمن ارائه گزارشی از تاریخ آنان در این ناحیه، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که وضعیت سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی امامان در انجدان به چه نحوی بوده است و آنان چه جایگاهی در عرصه تحولات تاریخ ایران داشته اند؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که امامان عصر انجدان گرچه در ابتدا در خفا و ستر می زیستند اما هرچه زمان می گذشت تاثیر آنان در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افزوده می شد و آنان به خوبی از موقعیت انجدان برای بهبود وضعیت خود بهره بردند.