1403/01/28
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مهم ترین منابع دربارۀ مارکس و مارکسیسم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مارکس، مارکسیسم، انگلس، بیگانگی، بتوارگی کالاها، نظریه ی تاریخ، اثبات باوری منطقی
سال 1397
مجله نگاه نو
شناسه DOI
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

مارکسیسم یک برساخته بود و تبدیل به ایسم شد. «مارکس» هم تبدیل به استعاره ای درون آن ایسم شد. انگلس عامل مؤثری بود در اینکه این اتفاق چرا و چگونه افتاد. مارکس، انگلس، و مارکسیسم از این حیث جالب توجه اند که همگی بارها تحول پیدا کرده اند. مارکسیسم بعد از مارکس ایجاد شد. مارکسیسم ابداع انگلس بود، اما سرگذشت خود را دارد. مدام تلاش می شود که مارکس و انگلس را در زمینۀ تاریخی شخصی شان توضیح دهند، چون چیزی که از آن ها برای ما باقی مانده عمدتاً نوشته هایشان است. در این نوشتار، پنج منبع مهم شناخت مارکس و مارکسیسم انتخاب و به ترتیب زمان انتشارشان بررسی شده اند و به این ترتیب شرحی از روند شکل گیری عقاید پژوهشگران انگلیسی زبان دربارۀ مارکسیسم، انگلس، و مارکس نیز به دست داده شده است. راجع به هرکدام از این کتاب ها در زمینۀ تاریخی نگارششان توضیح مختصری آمده و سپس تأثیر هریک بر شکل گیری مارکسیسم توضیح داده شده است.