1403/02/02
محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4012-0093
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55573741900
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زبان شناسی و رمان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
زبان شناسی، نقد ادبیات، رمان، دستور گشتاری، روایت شناسی، گفتمان کاوی
سال 1396
پژوهشگران محمد غفاری

چکیده

زبان شناسی و رمان یکی از آثار مهم در حوزه نقد زبان شناسانۀ ادبیات است که به طور خاص به فرم رمان و داستان کوتاه می پردازد. راجر فاولر، در این کتاب، با استفاده از دست آوردهای علم زبان شناسی، به ویژه در حوزه های دستور گشتاری-زایشی، دستور نقش نگر، گفتمان کاوی، و جامعه شناسیِ زبان، شیوه تازه ای برای تحلیل روایت های داستانیِ منثور پیش می نهد. با این شیوه، فاولر تعریفی تازه از مفهوم های سنتیِ مطرح در نقد داستان ــــ از جمله پی رنگ، شخصیت پردازی، دیدگاه، درون مایه، سبک، و جز آن ــــ به دست می دهد و به مسائلی می پردازد از قبیل رابطۀ جهان بینیِ نویسنده با دیدگاه روایت، ساختارِ گفتمانِ رمان، مناسبتِ متنِ رمان با ساختارهای اجتماعی، و امکان خلاقیت در داستان نویسی. فاولر، ابتدا، در دو فصل نخست، شالوده نظریِ رویکرد تازه خود را توضیح می دهد، سپس در فصل های بعدی آن را گسترش می دهد و در بررسی قطعه هایی از برجسته ترین رمان ها و داستان های کوتاه انگلیسی و امریکایی به کار می برد. برای اینکه خواننده فارسی زبان بحث های طرح شده را بهتر درک کند، مترجم واژه نامه ای تشریحی به انتهای کتاب افزوده و در آن اصطلاح ها و مفهوم های تخصصیِ به کاررفته در کتاب را شرح داده است. در ویراست جدید ترجمه (1396)، مترجم سراسر متن ترجمه را بازنگری و اصلاح کرده و برای اصطلاح های تخصصی معادل های جاافتاده تر و دقیق تری برگزیده است. همچنین، در ویراست جدید، فهرست جامعی از آثار منتشرشده به زبان فارسی در زمینه های زبان شناسی و نقد زبان شناسانۀ داستان تدوین و به انتهای کتاب افزوده شده است.