1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز مشتقات پیریمیدینی در حضور کاتالیزور نانو ذره مغناطیسی منگنز فریت (MnFe2O4)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز سبز، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور، پیریمیدین
سال 1398
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

پیریمیدین ها دسته مهمی از ترکیبات هتروکسیل هستند. این ترکیبات داری طیف وسیعی از فعالیت بیولوژیکی از قبیل: ضدویروس، ضدتومور، ضدباکتری، ضدالتهاب و ضد فشار خون می باشند. در این پروژه سنتز مشتقات پیریمیدینی از طریق واکنش سه جزئی بیجینلی، از تراکم سه جزئی آلدهیدهای آروماتیک، اوره یا تیواوره، دی کربونیل ها نظیر اتیل استو استات و دیمدون در حضور نانو ذره مغناطیسی منگنز فریت در شرایط بدون حلال انجام شد. همچنین در این شرایط مشتقات دو حلقه ایی پیریمیدین، از واکنش دی آلدهید، اوره یا تیو اوره و بتا دی کربونیل (اتیل استو استات و دیمدون ) تهیه شدند. نانو ذره مغناطیسی منگنز فریت به روش همرسوبی تهیه شد و ساختار نانوذره به وسیله روش های FE-SEM FT-IR ، EDX ، XRD و VSM بررسی و تأیید شد. محصولات در زمان های کوتاه با بازده بالا و شرایط بدون حلال به دست آمدند. تأیید ساختار مشتقات پیریمیدینی نیز توسط آنالیزهای FT-IR ،1 H NMR وC NMR 13 مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مزایای این کاتالیزور می توان به جداسازی آسان از محیط واکنش، کارایی بالا، قابلیت بازیافت از محیط واکنش و استفاده مجدد از آن اشاره کرد. کلید واژگان: سنتز سبز، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور، پیریمیدین