1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده منگنز فریت (MnFe2O4) و مطالعه خواص کاتالیزوری آن ها در سنتز ترکیبات اسپیرو و دی هیدروپیریدین ها در شرایط سبز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده، اسپیروپیران، اسپیروپریمیدین، اسپیروپیرانوپیرازول، 4،1- دی هیدروپیریدین، کاتالیزور های ناهمگن
سال 1398
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، نجمیه احدی(دانشجو)

چکیده

نانوذرات منگنز فریت مانند هم خانواده های فریت خود دارای خواص پارامغناطیس می باشند و کاربرد گسترده ای در صنایع ارتباطات و دارورسانی دارند. ارزان قیمت بوده و پایداری بیشتری نسبت به آهن فریت دارند به همین دلیل برای سنتز به جو نیتروژن نیاز ندارند. در این پروژه، سنتز سه نوع نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده جدید و قابل بازیافت مغناطیسی برپایه منگنز فریت ها انجام شد. ساختار ناتوذرات تهیه شده (MNPs@βCD@Cu(OAc)2، MNPs@BTEAT@SO3H و MNPs@BSAT@Cu(OAc)2.) با استفاده از روش های FE-SEM، XRD، TGA، FT-IR، VSMو ICP-OES شناسایی شدند. در ادامه، فعالیت کاتالیزوری آن ها در تهیه مشتقات اسپیروپیران ها ، اسپیروپیرانوپیرازول و اسپیرو پریمیدین و 4،1- دی هیدروپیریدین بررسی شد