1403/01/26
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روی-پلی اوره-فرمالدهید تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی: تهیه، شناسایی و کاربرد در سنتز اسپیرواکسیندول ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آیزاتین، نانوذره مغناطیسی، واکنش چندجزئی، اسپیرواکسیندول
سال 1396
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، سیده زهرا موسوی (مرحوم)(دانشجو)

چکیده

مشتقات اکسیندول و اسپیرواکسیندول به دلیل اثرات بیولوژیکی و فارماکولوژیکی از اهمیت فراوانی برخوردارند. در این پروژه استات روی بر روی نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده، تثبیت شده است. ساختار این نانوذرات توسط تکنیک های طیف سنجیVSM ,XRD ,SEM ,FT-IR تایید گردیده است. نانو کاتالیست روی-پلی اوره-فرمالدهید تثبیت شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی در سنتز مشتقات اسپیرواکسیندول ها (طرح های 1 تا 5 ) در حلال آب با موفقیت استفاده شد. راندمان این واکنش ها بالا بوده و زمان انجام واکنش ها کوتاه می باشد. به علاوه این کاتالیزور به راحتی می تواند با استفاده از یک میدان مغناطیسی بازیابی شده و برای حداقل شش مرتبه بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت آن دوباره استفاده شود.