1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده با سیلیکا و عامل دار شده با کینالیدین: تهیه ، شناسایی و کاربرد در سنتز پیرانوکرومن ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیرانوکرومن ها، نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور ناهمگن، کینالیدین
سال 1395
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد مشاور)، زهرا مظفری(دانشجو)

چکیده

در این پروژه نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با کینالیدین تهیه شده و به عنوان کاتالیزور جامد بازی در سنتز مشتقات کرومن به کار برده شده است. در ابتدا نانوذرات مگنتیت fe3o4 سنتز شدند و سپس سطح این نانوذرات با سیلیکا پوشش داده شده. در مرحله بعد نانوذرات fe3o4@sio2 توسط 3- کلرو پروپیل تری متوکسی سیلان عامل دار گردید. در مرحله آخر با عامل دار کردن توسط 2- آمینوکینالیدین کاتالیزور جامد بازی بر پایه نانوذرات مغناطیسی آهن( MNPs-Pr-AQ) سنتز شدند. کاتالیزور در شرایط بدون حلال برای سنتز 2-آمینو4H - کرومن ها استفاده شد