1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو ذرات هیبریدی معدنی-آلی بازی جدید و کاربرد آن در سنتز مشتقات پیرانو پیریمیدین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
انو ذرات هیبریدی معدنی-آلی، پیرانو پیریمیدین
سال 1395
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، الهام خلیلی(دانشجو)

چکیده

در این پروژه نانو ذرات مگنتیت به عنوان یک هسته مغناطیسی به روش هم رسوبی تهیه و با لایه سیلیکا پوشش دار شد. نانو ذرات مغناطیسی هسته-پوسته با زنجیر آلی، حلقه تری آزین و سپس 4-(دی متیل آمینو) آنیلین عامل دار شد.......