1403/01/31
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده با سدیم پلی اسپارتات: یک کاتالیست ناهمگن و قابل بازیافت مغناطیسی برای سنتزمشتقات 2-آمینو-4Hکرومن درشرایط بدون حلال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آسپارتیک اسید، واکنش چندجزئی بتانفتول، نانوذرات مغناطیسی
سال 1394
پژوهشگران معصومه قنبری(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد راهنما)، محمد علی بداغی فرد(استاد مشاور)

چکیده

کشف واکنش های چندجزئی یک زمینه نویدبخش، اساسی و موفقیت بزرگی در شیمی محسوب می شود. بنابراین مولکول ها و ساختارهای پیچیده و با ارزشی به صورت بسیار کارآمد، سریع و موثر و با صرف زمان کم بدون اینکه جداسازی حدواسط صورت گیرد، سنتز می شوند. محققان تلاش زیادی برای پیدا کردن و توسعه واکنش های چندجزئی جدید می کنند. در این پروژه با تثبیت آسپارتیک اسید بوسیله 3- آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بر روی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4/SiO2 ، یک کاتالیزور جامد بازی سنتز شد. کاتالیزور با موفقیت و در شرایط بدون حلال برای سنتز 2-آمینو 4H- کرومن ها استفاده شد. ساختار، سطح و خاصیت مغناطیسی کاتالیزور بوسیله تکنیک های مختلف از جمله BET، XRD، VSM، TGA و FT-IR مورد بررسی قرارگرفت. این نانوذرات جدید حاصله به دلیل داشتن خاصیت بازی به عنوان کاتالیزور جامد بازی در واکنش مشتقات آلدهید با مالونونیتریل و انول ها مورد استفاده قرار گرفت . فرایندی که در آن دو یا چند ترکیب قابل دسترس به طور همزمان و به صورت تک ظرف تولید محصول نمایند، واکنش چند جزئی نامیده می-شود. این واکنش ها بسیاری از اصول شیمی سبز نظیر انجام واکنش در شرایط بدون حلال، گزینش پذیری بالا، کم بودن زمان واکنش و بازده بالا و ... را رعایت می کنند.