1403/02/01
محمد علی بداغی فرد

محمد علی بداغی فرد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9732-4746
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507703429
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4/SiO2 عامل دار شده و کاربرد آن در سنتز مشتقات پریمیدین و اسپیرو پریمیدین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پریمیدین، اسپیروپریمیدین، نانوذرات مغناطیسی
سال 1394
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، اکبر مبینی خالدی(استاد مشاور)، زهرا بهرامی(دانشجو)

چکیده

دراین پروژه نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) به عنوان یک هسته مغناطیسی به روش هم رسوبی تهیه و با لایه سیلیکا پوشش دارشد. نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته Fe3O4/SiO2 با یک زنجیر آلی و حلقه تری آزین و گروه های سولفونیک اسید عامل دارشد. شکل، ساختار و خاصیت مغناطیسی این نانو ذرات عامل دار شده بوسیله روش های طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR)، آنالیزحرارتی (TGA)، مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه (VSM)، پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید. نانوذرات سنتز شده به عنوان یک نانو کاتالیست اسیدی هتروژن در سنتز مشتقات مونو، بیس، تریس و اسپیرو پریمیدین با موفقیت استفاده گردید و مشتقات پریمیدین با بازده مناسب ودر مدت زمان کم سنتز گردیدند.