1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جایابی و اندازه یابی بهینه UPFC به منظور بهبود پروفایل ولتاژ با الگوریتم جستجوی هارمونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پروفایل ولتاژ شبکه، تجهیزات FACTS ، UPFC ، الگوریتم جستجوی هارمونی
سال 1397
پژوهشگران محمد بیات ، احسان نیری

چکیده

بهبود پروفایل ولتاژ همواره یکی از مهمترین چالشهای بهره برداران سیستم قدرت بوده ا ست. با کنترل مناسب توان انتقالی از خطوط میتوان پروفایل ولتاژ شبکه را بهبود داد. با توجه به اهمیت و کاربرد ادوات FACTS در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال، در این مقاله روشی جهت مکانیابی و تنظیم بهینه UPFC با هدف بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی ارائه شده است. برای سنجش میزان کارایی روش پیشنهادی، دو سیستم قدرت 14 و 30 شینه IEEE به عنوان موارد مطالعاتی در نظر گرفته شده و در محیط نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی کارایی روش پیشنهادی در مکانیابی و تنظیم بهینه UPFC در بهبود پروفایل ولتاژ شبکه را تأیید میکند.