1403/01/26
محمد بیات

محمد بیات

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1465-0015
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56681445600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از تکنیکهای چند سطحی به منظور افزایش کارآمدی وارسی مدل سیستمهای توصیف شده با تبدیل گراف
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
وارسی مدل، بن بست، انفجار فضای حالت
سال 1397
پژوهشگران زهرا پهلوان(دانشجو)، وحید رافع(استاد راهنما)، محمد بیات(استاد مشاور)

چکیده

پیوست شده است